Sessió aula 1 - Playful


CEIP Isidre Martí


QUALITATS/VALORS CONSELLER
COMPROMÍS DEL CONSELLER
5èA
-       Responsable i educat.
-       Ens representi bé. Que sigui educat o educada que no digui paraulotes. Que sigui nona no maltracti a ningu.
-       Ser amable
-       Sense vergonya  i que parli bé.
-       Que tracti bé el medi ambient, que no digui paraulotes, que sigui intel·ligent, que sàpigui parlar en públic.
-       Ser responsable, parlar bé, educat/a.
-       No ha de dir insults. Ha de ser responsable.
-       No ha d’insultar, ha de ser amable, no ha de tenir vergonya.
-       No ha de cridar, ni insultar, ha de respectar les normes.
-       Si jo em comprometo a saltar-me la extraescolar.
-       Si em comprometo a que si tinc una extraescolar arribar al Consell dels Infants.
-       Em comprometo a representar bé la meva classe.
-       Sí, em comprometo a que si hi ha una sessió el mateix dia em saltaré l’extraescolar.
-       Em comprometo a ser responsabLE.
-       Sí, em comprometo a saltar-me les extraescolars.
-       Si, em comprometo a saltar-me les extraescolar si fa falta i ser responsable.
-       Si em comprometo a saltar-me les extraescolars quan calgui i representar a la classe bé. 
-       Si  em comprometo a saltar-me la extraescolars.
CEIP  Gras Soler


QUALITATS/VALORS CONSELLER
COMPROMÍS DEL CONSELLER
-       Voto a una amiga.
-       Una de les conselleres ha de ser responsable: Complir el seu càrrec. 
-       Un bon conseller/a té que explicar-se bé. 
-       No em presento perquè soc bon conseller.
-       No em presento perquè tinc extraescolar

-       Jo voldria anar, soc responsable pero tinc una mica de vergonya a parlar amb molt de públic.
-       Em comprometo a que tot i que estigui malalta hi aniré
-       Em vull presentar perquè crec que sóc responsable i extrovertida.
-       Si, perque soc responsable, em comprometo a no assistir a classe de guitarra. 
-       Jo aniré, encara que no pugui anar ho intentaré, si o si.
-       Jo em vull presentar perquè mai he sortit i m’agradaria i crec que podria ser un bon conseller Perquè quan em sento segur ho puc fer, i perquè soc responsable i si tinc futbol no aniré.
-       Sí perquè m’agrada parlar en públic i comprometo a dir tot el que diguem.
-       Soc responsable i se transmetre les coses a altres persones. 


CEIP Prat de la Riba


QUALITATS/VALORS CONSELLER
COMPROMÍS DEL CONSELLER
5èA
-       Tinc vergonya a parlar en públic. El que llegeix ha d’escoltar molt bé ha de venir tots els dies. 
-       No vull presentar perquè no crec que sigui bo per la classe
-       Ha de ser pacient, respectar a l’hora de parlar, no ha de tenir pànic i ha de saber presentar-se.
-       Bona persona, atrevit/da i sobretot honest.
-       Un bon conseller podria ser respectuós, pacient, que no s’enfadi i que sigui tranquil.
-       Un bon representant no pot estar nerviós, no es pot enfadar amb les votacions dels altres nens, ha de tenir paciència.
-       Ha de llegir molt bé
-       Un bon conseller seria que tingui moltes idees. 
-       Un bon conseller ha d’escoltar molt i tenir temps per fer totes les coses.
-       Un bon conseller o consellera ha de tenir bones característiques, com escoltar, saber explicar
-       Compromís. Que digui clar el que vol dir o transmetre a la resta de gent
-       Ha de ser respectuos, silenciós i amable.
-       Atent
-       Té el cabell curt, sóc una mica prim.
-       Ha de ser pacient
-       Si què em presento encara que tingui vergonya em presento perquè em dona gust. VISCAA!! 
-       Jo em comprometo a saltarme totes les extraescolars que pugui, jo crec que sóc una persona amable i respetuosa, faré el que pugui dono la meva paraula. 
-       Vui participar en tot el que pugi. Soc amable, m’agrada ajudar i fer participar a tothom que vulgui i pugui i em comprometo a no anar a les meves extraescolars. Gràcies.  ESTIMO ESPLUGUES I FARÉ EL QUE SIGUI.
-       Si em comprometo a saltarme extraesoclar per anar al consell d’infants. Se escoltar i respectar a les persones, sempre que ells o elles em respectin a mi. Dono la meva paraula.
-       Les característiques que tinc són que soc intel·ligent i  escolto. Em comprometo a ha anar a l’Ajuntament quan toqui anar.

CEIP Lola Anglada

QUALITATS/VALORS CONSELLER
COMPROMÍS DEL CONSELLER
-    Què pot alçar la mà i proposar coses per la classe.
-      És una persona responsable
-      Que pugui afegir-se al grup i escolti els altres.
-  Que vulgui entendre tot lo que els altres diuen.
-     Que els hi agradi escoltar.
-       Saltar-me el futbol si cal.
-       M’agrada parlar i participar, fer propostes i escoltar.
-       M’agrada participar i fer propostes per la classe i pels nens i nenes.


CEIP Floch i Torres


QUALITATS/VALORS CONSELLER
COMPROMÍS DEL CONSELLER
5èA
-       Que expliqui molt bé vagi qui tingui el compromís.
-       Un bon conseller ajudaria a tothom. No es riura de les opinios dels altres.
-       Ser amable, ajudar als altres.
-       Saber escoltar, bones idees, respectar el torn de paraula.
-       Un bon conseller ha de tenir les bones decisions per a la societat i ha de millorar i no maltractar. 
-       Faltar a extraescolar si cal, arribar puntualment, admitir els pensaments dels altres.
-       Ser amable, bona persona.
-       Encara no sé parlar bé el Català- Sóc de la Xina. Ajuntament i l’alcaldessa. 
-       A mi m’agrada que quan vagi a l’ajuntament expliqués bé el que em dit a la classe.
-       Per que vull ajudar a les persones. 
-       A anar a l’ajuntament abans que qualsevol extraescolar i sempre estar atent a la classe. I que no hi hagi baralles i per últim ser el millor possible amb el treball, és a dir: Ser organitzat.
-       Jo em comprometo a anar a l’ajuntament sota tot concepte i em saltaré el que sigui. Jo crec que puc ser-ho, per millorar la ciutat.
-       Sí, jo em comprometo a faltar el meu esport quan tingui que anar-hi.
-       Si perquè crec que puc representar la classe i també vull que la ciutat sigui millor i m’agradaria poder tenir aquesta oportunitat.
-       Amb comprometo a fer-ho. 
-       Sí i em comprometo a saltarme les extraescolars.
5èB
-       No es poses nerviós i que tingués moltes idees.
-       Ha de llegir molt bé i no tenir vergonya.
-       No es pot enfadar amb les votacions dels altres nens i ha de tenir paciència. 
-       Que estigui content.
-       Escolti a la gent
-       Intel·ligent, i llest. Compromís
-       Ha de ser respectuós, silenciós i amable.
-       Atent
-       Compromís i responsabilitat.
-       Ha de saber escoltar.
-       Que no tingui extraescolar aquells dies.
-       Parla alt i clar
-       Saber parlar en public.
-       Que es porti millor que  a l’escola.
-       Si em comprometo a representar l’escola i ajudar al poble i a reduir la contaminació
-       Em comprometo a millorar la ciutat. ESPLUGUES x SEMPRE.
-       Em comprometo a saltarme les extraescolars que hi faci falta per tal d’ajudar a la ciutat. IGUALTAT. 
-       Em comprometo a agrupar les opinions de tots i representar-les a l’ajuntament.. 
-       Em comprometo a millor Esplugues. M’agradaria ajudar a tots a tenir una ciutat millor.
-       Em comprometo a ser organitzat i ser un bon representant i un bon responsable. 
-       Agafar idees dels altres. 
-       Estic disposat a agafar idees dels altres i millorar la ciutat i que tot el món estigui feliç. I que tot el món estigui content. :)


CEIP Matilde


QUALITATS/VALORS CONSELLER
COMPROMÍS DEL CONSELLER
5èA
-       El conseller ha de ser responsable, decidit, saber de tot, i ha de tenir un bon compromís. 
-       Un bon conseller/a ha de cuidar el planeta, també ha d’ajudar a altres persones. I ja de ser bona gent.
-       Jo vui que els nens i nenes tinguin més temps de pati.
-       Posar més containers per reciclar.
-       Ha de saber comportar-se, tenir bones idees, no ser conflictiu, no ser indecís.
-       Posar pau en la terra i posar ordre en Esplugues.
-       COMPROMÍS per ESPLUGUES
-       Ha de millorar la ciutat i el mon, no ha de contaminar..
-       Ha de ser responsable i serios. Ajudar a la gent.
-       Un bon conseller ha d'anar ben vestit i saber parlar, no ser egoista
-       Ha de fer que tots els nois i noies puguin jugar a futbol.
-       No ha de tenir vergonya. Que parli amb confiança, tenir bones idees, que parli alt.
-       No contaminar i, ha de reciclar.
-       El problema del mar. 
-       No problemes al carrer, No robar les coses del super.
-       Ha aconsejar a la gent sobre coses de l’ajuntament.
-       Si, em comprometo a millorar la ciutat. Vull salvar el planeta terra. No més contaminació.
-       Em comprometo a què els col·legis siguin més grans, a que només tinguem tres dies de cole, que les nenes tinguin els mateixos drets i NO a la contaminació.
-       Em comprometo a anar a l’ajuntament, representar la meva classe molt bé, tenir molt bones idees, explicar molt bé, i, ho faré molt bé. 
-       Em comprometo a representar molt bé la meva classe. Em comprometo a posar cubs de reciclatge. I, em comprometo a tenir bones idees.


CEIP Joan Maragall


QUALITATS/VALORS CONSELLER
COMPROMÍS DEL CONSELLER
5èA
-       Responsable, amable, intel·ligent, tranquil/a, respectuos.
-       Deixar que parlen els altres. Fer tot el necessari per arribar a un acord y intentar que tot vagi bé. 
-       Intentaré saltar-me l’esplai, faré tot el que pugui.
-       Que no tingui vergonyal, sincer
-       Disposat a saltar-se extraescolars i fer coses perls altres sense esperar res a canvi,
-       Respectuós
-       Bona actitud, que entre tots sapiguem que vulgui i que no ens barallem.
-       Ha de ser amable.
-       No ha de tenir sempre la raó. Ajudar a persona a canvi de res.
-       Vull fer tot el que pugui, que estigui a la meva mà per millorar tot lo que pugui. Intentaré anar a totes les reunions si es posible.
-       Vull fer que desaparegui la contaminació del mar. Tam,bé que desapareguin les manifestacions.
-       No faré atletisme, puc arribar tard a casa. Sí tinc un constipat, arribaré tard. No brenaré, respecte i arribarem sempre a l’hora.
-       Si, me comprometo a venir i deixar altres coses de costat.
-       Compromís estic compromesa.
-       Si em comprometo a fer-ho per ajudar a la gent que necessita ajuda. 
-       Salvar el planeta, reciclar bé i no contaminar l’aigua ni la terra. 
-       Estar en l’ajuntament. 
-       Em comprometo a no fallar. 
-       Em comprometo a respectar les idees dels altres i, si tinc una extraescolar, saltar-me-la. 
-       Em comprometo a respectar bé la meva classe i a no anar els Dimecres a Patinatge. 
-       Em comprometo a saltarme patinatge per millorar el planeta (OPAL)
5èB
-       Escoltar als meus companys/es, respectar les seves opinions i ser respontar-los bé.
-       No ha de dir paraulotes, i que tingui paciència! I que no pegui als nens. 
-       No fer extraescolars.
-       Saltar-se compromisos poc importants. 
-       Ha de saber explicar, ha de recordar les coses que expliquem a classe, divertir-se amb això :)!!!
-       No ha de tenir sempre la ultima paraula.
-       No té vergonya de cara al públic.
-       Complit amb les seves tasques, ser responsable i una bona persona :)!!!
-       Molt amable. 
-       Deixar que les escoles deixen passar als minusvàlid, diuen els profes que els nens i nenes no portin paper d'alumini per no contaminar
-       Un bon conseller/a ha de ser educat i respectar. També ha de dir el què pensar, en lo que te de dir. 
-       Ser bo escoltant al seu grup. Ajudar als seus companys a participar :)!!
-       No cridar quan explica. Un bon conseller ha d’atrevir-se a parlar en públic.
-       Un bon conseller ha sempre fer sempre lo que diu. Sempre les promeses que diu.
-       He de  portar-me bé amb els meus companys/es. Sempre he d’escoltar els meus companys/es.
-       Em comprometo a saltar-me les extraescolars.
-       Sí, quiero jugar.
-       Sóc una nena molt simpàtica i bona companya. I també ajudar als meus companys/es.


Escola d'educació Infantil Nazaret


QUALITATS/VALORS CONSELLER
COMPROMÍS DEL CONSELLER
5èA
-       Responsable, educat i ordenat.
-       Vull que els altres li importin, i sigui responsable.
-       Ha de ser una persona que accepta les opinions dels altres.
-       Amable, respectuós, comportar-se
-       Endreçat
-       Tranquila, Amable, Respectuos/a.
-       Un bon conseller ha de ser responsable, no pot diur paraulotes, ha d’ajudar a les persones.
-       Ha de ser amable.
-       Responsable, organitzat i respectuós.
-       Amble i agradable.
-       - Em comrometo a ser más responsable i generoso.
-       Em comprometo a ser un bon portaveu, leal.
-       Ser excel·lent lider.Soc lider de naixement
-       Intel·ligent i positiu.
-       Bo amb les noves tecnologies, genial dissenyador i dibuixant, espero la vostre atenció.
-       Em comproeto a saltar-me bateria i anglès.
-       Si i em comprometo a anar sempre.
-       Fer tot el possible per fer esplugues més bonic
-       Que hi hagi més fons als parcs i camps de futbol.
-       Em comprometo a saltar-me futbol.
-       No tinc extraescolar a si que puc venir tots els dies,.
-       Em comprometo a saltar-me zumba
-       Posar més papereres grgogues, blaves, verdes perque sigui una ciiutat neta i perque nop canvii el temps.
-       Em comprometo a arreclar i fer tot el que calgui per ajudar als nens de la ciutat.
-       Em comorometo a faltar a voley i alemany, els meus companys, en millorar el reciclatge a la ciutat.
-       Em comprometo a saltar-me les extraescolars i ser un conseller/a organitzat/a i ser respectuos/a i educat
-       Em comprometo a no olvidar-me res i fer tot el possible pels meus companys/es.,
5èB
-       Que sigui responsable i que no falti a aquesta tasca, que ho pugui transmetre bé.
-       Responsable i que no tingui vergonya al parlar.
-       Respectar a la gent. Que no interrompi.
-       Escoltar als altres.
-       No aixecar el tó de veu.
-       Ajudar a millorar tot.
-       Responsable, llest, que no sigui timit, i que pugui explicar-se.
-       Responsable, bon comunicador, saber escoltar.
-       Una persona que no tingui vergonya, Que sigui responsable i respectuosa. 
-       Que sigui respectuosa.
-       Vull que sigui una persona que no mandi i que no cridi i que es porti bé.
-       Que se salti les coses de la tarda, que respecti, que ajudi si hi ha baralli.
-       Que se salti les classes extraescolars, si té.
-       Vull que sigui bona persona, que tingui respecte, que no tingui vergonya, bon comunicador/a.
-       Que es comprometi a anar a l’ajuntament el dia que té que anar, no insultar, respectar a les persones

-       Jo em comprometo perquè hi ha algunes coses de la ciutat que no m’agranden. Arreglar-les.
-       Em comprometo a saltar-le les extraescolars. mai em saltaré cap norma que no faci un bon conseller.
-       Jo em comprometo a ser la representant de la classe i saltar-me les extraescolars.
-       El meu compromís, si soc escollit, és saltar-me les extraescolars, escoltar als altres, no aixecar el to de veu.
-       El meu compromís és no fer les extraescolars, si aquell dia tinc extraescolars, vindré sigui com sigui.
-       Jo em comprometo a saltar-me les extraescolars i ajudar als altres.
-       Em comprometo a saltar-me les extraescolar i ser un bon exemple de la meva classe.
-       Em comprometo a saltar-me les extraescolars.
-       M’agradaria perquè vull ajudar a la gent i saber el que la gent opina.
-       Jo em presento i em comprometo a saltar-me les extraescolars.
-       Jo em comprometo a respectar a la gent.
-       Sí, em comprometo a ajudar als altres i a saltar-me les extraescolars.
-       Em comprometo a representar a la meva classe i a no faltar cap dia
-       Jo em presento perquè vull saber més, comprometre's amb tota la classe.
-       Jo em vull presentar perquè vull servir al meu poble.
CEIP Isabel Villena


QUALITATS/VALORS CONSELLER
COMPROMÍS DEL CONSELLER
5èA
-       Que no sigui tímid. 
-       Per un bon conseller/a jo crec que ha de ser una persona responsable, que sàpiga parlar en públic i que respecti les idees dels altres.
-       Que sigui capaç d’explicar les coses.
-       Representar a la classe que tingui i no anar a la resta de extraescolars i partits.
-       Tenir memòria
-       Motivació
-       Ha fe tenir valor per anar a l’ajuntament ha de tenir-ne ganes. 
-       Perquè tenim deures cada dia i no tinc molt de temps per practicar també deures extra de les extraescolars. 
-       Compromís
-       Tenir bones idees
-       No té totes les tardes ocupades.

-       Em vull presentar. Comprometo a anar i satar-e el bàsquet, i a no fer el tonto. Em vull presentar pequè em fa il·lusió.
-       Si em vull presentar, em compro a no tenir vergonya i em saltaré patinatge o anglès.
-       Em comprometo a no anar bàsquet també respectem a tothom i a la meva parella li ajudaran si tinc algo de dir.
-       Perquè: M’agradaria perquè així seria el representant i donar suport als meus companys.
-       Jo em comprometo a faltar els dies de futbol i els dies que tinc anglès. Em comprometo a ajudar a l’ajuntament. Em vull presentar perquè tothom es mereix que l’ajudin i ara l’ajuntament necessita ajuda iu crec que és una bona oportunitat. Ajudar a l’ajuntament.
-       Em comprometo a fer el que hagi de fer i amb moltes ganes. Em vull presentar perquè asseguro que ho faré el millor que pugui i m’esforçaré molt.
-       Tinc dos extra escolar, però per faltar tan poc no sarà res, i a més és per millorar la ciutat. Perquè vull millorar la ciutat i vull ajudar a la gent.
-       Jo crec que seria un bon conseller és perquè no es que sigui molt vergonyós tot i que els dilluns no puc.
-       El meu compromís consisteix en que ajudaré als meus companys/es a participar i a respectar els altres. També ser responsable. I vull ser conseller perquè vull millorar la ciutat pensant en els ciutadans de totes les edats.
-       Em saltaré els dies del bàsquet, perquè amb ser presentar en públic perquè crec que respecto els companys/es.
-       Jo si que hem presento perquè encara que tingui un compromís vull fer això per la classe i m’agradaria que sortís molt bé.
-       Vull presentar-me per què crec que ho faré bé.
-       El meu compromís es que intentaré anar quan no pugui i m’esforçaré perquè tothom pugui participar. Em vull presentar perquè no participo molt en les activitats i en aquesta em vull provar.
-       Crec que em puc presentar perquè deixaria tots els meus compromisos . També tinc moltíssimes ganes de millorar la ciutat, i poder-nos expressar els nens i nenes.
-       Perquè crec que em puc presentar i perquè vull millorar la ciutat i també em comprometo a deixar-me la classe de dibuix.
5èB
-       Un bon conseller/a tindria que ser responsable, tenir idees i que sàpiga explicar bé les coses. 
-       Que tingui un bon carácter.
-       Un bon conseller no es timid
-       Un bon conseller no s’ha de trabar, no es pot quedar en blanc, a d’estar natural i amb un bon to de veu.
-       Es comprometi a participar.
-       Ma’agradaria que la persona escollida no competeixi. 
-       Fer pactes no menys important acords- I deixar que tots participin i així seria perfecta.
-       Autònom i atent.
-       Saber memoritzar, m’agradaria que la persona que presenti la classe o faci bé.
-       Simpàtic.
-       Valent
-       Em comprometo a no fer bàsquet per les tardes si toca aquell dia i jo em vull presentar, semba chulo i a més sembla divertit. També hem comprometo a que si tinc aquella tarda alguna cosa en comptes d’anar-hi aniria al lloc on toqui, a fer el consell dels infants.
-       Em comprometo a explicar bé les coses, a intentar donar bones idees, a respectar a les persones, a fer un poble més feli´, a no ser vergonyós i a practicar el discurs molt bé. 
-       Si em vull presentar. El dia que toqui tinc extraescolars faltaré cada dia. 
-       Em comprometo a no faltar, però bé i respectar les idees dels demes.  M'agradaria ser consellera, crec que podré fer-ho bé i transmetre les idees sense canviar-ne cap.
-       Em comprometo a anar tots els dies, a representar als meus companys i ajudar a l’ajuntament, etc. Em vull presentar per ajudar a tothom.
-       Si em vull presentar, perquè m0agrada parlar en públic. Jo em comprometo a fer el que calgui per participar al consell d’infants i també a saltar-me les extraescolars que calqui.
-       Em comprometo a no anar a l’extraescolar que em toqui. I fer-ho el millor possible, em vull presentar per provar-ho i perquè penso que pot estar bé. 
-       Em comprometo a que, tot i que tingui extraescolars, anar-hi a l’ajuntament. També em comprometo a que no sempre podré tenir la raó i a que si és necessari., unir duees idees per arribar a un acord.
-       Em comprometo a respectar als altres consellers mentres parlen, no fer gracietes.
-       Jo em comprometo a fer-ho bé, fer el millor pls meus company i si aquell dia tinc bàsquet m’el saltaré per anar-hi. No ser tímida i expressar-me bé, fer-ho el millor per tothom.
CEIP, ESO i Batx Garbí

QUALITATS/VALORS CONSELLER
COMPROMÍS DEL CONSELLER
5èA
-       Em comprometo a fer d’esplugues un lloc millor.
-       Em comprometo a no anar a una extraescolar.
-       Em comprometo a saltar-me les extraescolars que tinc el dia que ens reunim tots els consellers. Em comprometo a ser una bona representant de la classe i una bona consellera. Em comprometo a escoltar als altres i respectar-los. Tots tenim dret a opinar!. 
-       Em comprometo a representar a la meva classe i saltar-me extraescolars i transmetre totes les propostes posibles a l’ajuntament. Em comprometo a fer lo possible per representar a aquesta classe. 
-       Treballar en grup.
-       Anar a totes les reunions.
-       Escoltar als companys.
-       Saltar-me alguna extraescolar.
-       Compromís per anar-hi.
-       Em comprometo a quan tingui extraescolar d’anglès saltar-me-la i respectar als companys/es. Junts podem fer tot.
-       Em comprometo a saltar-me els extraescolars si en tinc.
-       Em cmprometo a escoltar les vostres opinions i la dels altres.
-       Em comprometo a escoltar a tots.
-       Em comprometo a fer saber les decisions.
-       Ser bona persona, respectar les opinions dels altres, no saltar-se els dies. 
-       Aportar propostes, si es compromet a anar els 4dies, doncs ha d’anar, ser simpàtic i representar bé la classe. 
-       Ajudar i respectar als altres. 
-       Ser responsable, anar els dies que tocarà a l’ajuntament, deixar opinar als altres. 
-       Respectar i arribar a acords, donar sense esperar res a canvi. Tenir en compte les opinions de tothom.
-       Que digui la veritat, respectuós i responsable.
-       Vull que el meu representant sigui responsable i endreçat. 
-       La persona ha de respectar, escoltar, ni tenir vergonya. 
-       Que sigues responsable, que s’escolti, i que sigui bona persona. 
-       Responsable, organitzador, que recordi les coses, que no faci tonteries, exemplar i endreçat.
-       Responsable, organitzat, que no faci tonteries, que tingui memòria, exemplar i endreçat.
-       Jo vull que el conseller/a no tingui vergonya, tingui paciència, no sigui estúpid, que estigui atent a classe i que doni i lluita per allò que nosaltres creiem. 
-       Jo vull que el conseller o conseller no tingui vergonya, tingui paciència , no sigui stupid, que estigui atent a classe, i que doni i lluiti pel què nosaltres creiem.
-       Què el responsable no contesti ni interrompi als altres. Que abans de parlar es pensi el que ha de dir i que no es bloquegi al parlar.
-       Ser respectuós, respectar el torn de paraula i compromís amb la classe i amb la ciutat.
-       Que tingui compromisos, que escoliti i que parli amb respecte.
-       Que accepti les propostes dels altres.
-       Que s’ho passi bé.
5èB
-       ·Em comprometo a saltar-me alguna classe extraescolar, representar a la classe i ser empàtica. 
-       Em comprometo a venir a totes les reunions encara que tingui extraescolar de 5.30 a 6.30 i de 5.00 a 6.00     
-       He de respectar les idees de les altres persones.
-       Representar molt bé la meva classe.
-       He d’anar cada dia que em toqui.
-       Escoltar les idees dels demés.
-       Arribar puntual els 4 dies.
-       Ser simpàtica i empàtica.
-       Em comprometo a saltar-me les meves extraescolar i asistir a les sessions. Respectar les opinions de les altres persones.
-       Jo em comprometo a transmetre exactament el que acordem a la classe- També en saltar-me les extraescolar de gimnàstica per fer les activitats del consell d'infants: Per una vida d’esport, voteu a la millor JO.
-       Jo em comprometo a respectar a la meva classe de la millor manera possible, crec que tinc les característiques necessàries per poder respectar a la meva classe. Això serà un repte per mi ja que a vegades parlo quan no toca. Espero que em reconeix com un repte de reparació
-       No em va bé estic molt ocupat.
-       Respectar els altres, bona persona i ser empàtica.
-       No. Bona persona. Empàtic. Treballador, Amable, responsable.
-       Tenir compromís amb aquesta feina. Ser molt bona persona. Ser respectuós, Respectar totes les opinions de la resta.
-       Ajudar a nens que necessiten ajuda.
-       A de saber escoltar.
-       Ser respectuós.
-       Un bon conseller ha de ser de l’Espanyol i ser de Cornellà.
-       Amable, bona persona, Generós/a, Escoltar, Compartir idees, simpàtic.
-       Ajudar als altres sense recompensa.
-       Respectar a les persones.
-       Posar-se a la pell dels altres.
-       Ha de respectar als demés.
-       Ha de ser responsable.
-       Ha de saber escoltar.
-       Ser empàtic, respectar a la classe, ser simpàtic, no contestar malament.
-       Compartir i bona persona.
-       Ser simpàtic, molt amable, respecta als altres i solucionar problemes, escoltar, compartir i no contestar malament.
-       Ha de asumir la opinió dels altres, ser responsable i representar bé la classe. Ser respectuós amb els altres, compromís, formalitat, escoltar als altres, fer coses bones per els altres sense esperar res a canvi.
-       Escoltar als altres. Que sempre arriben a un acord, Que estigui motivat per fer el càrrec.
5èC
-       Fer coses pels altres sense esperar res a canvi. Què es comprometi a saltar-se les extraescolars. Que sigui un bon exemple. Que entengui com funciona l’ajuntament. Que sigui just amb tothom. 
-       No alçar la veu més que els altres. Ser respectuós amb els companys/es. 
-       Ser responsable, saber respectar als companys/es, escoltar als companys i companyes, saber decidir, respectar el torn de paraula.
-       Ser responsable i respectar el torn de paraula.
-       Respecte,. té un cor molt gran, és molt bona persona, comparteix, ajuda algú quan té un problema, mai es rendeix i ajuda a la gent a ser millor persona, que mai es rendeixi. 
-       Que pugui escolatar als altres. Que tingui la mateixa igualtats que tots. 
-       Saber escoltar, saber explicar i respectar les opinions dels altres, fer coses pels altres. 
-       Que tingui respecte, que tingui paciència, que parli bé als companys, que no pensi només per si mateix i que ajudi als companys sense esperar res a canvi.
-       Escoltar als altres, saber explicar a les persones del grup, respectar les opinions dels altres, deixar participar als altres i que sigui responsable. 
-       Ha de saber escoltar als altres i saber aceptar. Esforçar-se per fer-ho bé, saltar-se extraescolar per arribar, no parlar per sobre dels altres. 
-       Saber explicar el que sphagi decidit a la classe. Que participi, fer propostes, que sigui responsable, que intenti el que vol fer i que no es rendeixi. 
-       Saber escoltar, explicar bé les coses. Saber respectar.
-       Em comprometo a parlat respecte a totes les persones. Tenir bona postura al parlar. Projectar la veu perquè m’escoltin. Saludar al final de l’acte. Ser responsable durant l’activitat. 
-       Em comprometo a saltar-me les extraescolars peque si surto escollit aniré a les reunions. I si superarme a mi mateix, no tenir vergonya davant de tanta gent.
-       El meu compromís és ser més responsable, si tinc extraescolar al mateix dia que he d’anar al consell d’infants, saltar-me l’extraescolar.
-       M'asseguraré que tot allò que diguin a la classe de les Hores lo escuchen todos en el consell dels infants. Solo diria buenas cosas sobre les hores diría todo lo que pasa en el consell dels infants.Haría que las ideas de Las hores convenzan mucho.
-       Em comprometo a saltar-me totes les extraescolars necessàries. També em comprometo a escoltar totes les opinions i explicar les opinions de la classe, no només les meves. Per últim, em compromet a respectar les opinions.
-       Em comprometo a ser responsable, parlar bé, no fer tonteries durant l’acte i respectar a la gent. 
-       Em comprometo a ser puntual i saltar-me unes extraescolars, anar a totes les reunions i fer una ciutat d’Esplugues millor. 
-       Em comprometo a escoltar, ajudar als meus companys, donar.li veu a totes elles, per poder millorar aquesta classe i aquesta ciutat.
-       El meu compromís és que tots puguem opinar com vulguem. Tots podem opinar, la vostra veu serà escoltada.
-       Jo em comprometo a saltar-me les extraescolar per assistir a les activitats. Em comprometo a escoltar la meva millor escola, el millor possible.Comentaris

Entrades populars d'aquest blog